EN BAUTA FOR BARN

hovedhuset på brusetkollen hvor administrasjonen holder til

Brusetkollen har et bredt tilbud til barn og ungdom som av ulike årsaker trenger ekstra hjelp for en periode i livet. Noen i kortere faser, andre over lenger tid. Enkelte gjennom mange år. For de fleste av dem som har vært innom her, framstår Brusetkollen som et sted med trygge voksne som yter omsorg og bryr seg om deg, enten det er i fosterhjem eller på selve institusjonen. Omfanget av tilbudene på Brusetkollen er stort, og med et faglig utviklingsrom for de ansatte.

 

UTVIKLING OG FORNYELSE

 Brusetkollen har alltid vektlagt utvikling og fornyelse, i takt med endrede og økende behov i bransjen. Brusetkollen er i synk med tiden, som er i konstant forandring. Her endres ikke ting ut fra impulsivitet og populære, ofte kortvarige trender. Her endres tingene ut fra grundige faglige vurderinger, i takt med tidens og samfunnets krav. Ingenting er forhastet, alt er tuftet på lang erfaring fra fortiden blandet med realistiske vyer for framtiden. Fosterforeldre må gjennom verdens lengste jobbintervju, og de får fast obligatorisk faglig oppfølging så lenge de er fosterforeldre. Det arrangeres jevnlig seminarer og samlinger med høyt faglig nivå, og sosialt samvær i tillegg. Kompetanseheving er vesentlig for Brusetkollen, og viljen til endring er grunnleggende. Alle ansatte oppfordres til å delta på kurs for å utvikle seg videre, dette gjelder så vel enkeltpersoner som institusjonen som helhet. Gjennom året arrangeres det faste samlinger og turer, både for ansatte og beboere, som ungdomskonferansen og den sagnomsuste sommerturen med barna til Sørlandsparadiset Risør.

 

TETT OG INDIVUELL OPPFØLGING

Brusetkollen er først og fremst en barnevernsinstitusjon på ideelt grunnlag. De har tilbud om spesialiserte fosterhjem (omsorgsbaser), hybeloppfølging, ulike forebyggende tiltak og forsterkningstiltak i kommunale fosterhjem. Haugboveien, Otto, og Solstadlia er alle ungdomsavdelinger som holder til i forskjellige hus, og har plass til mellom fire og fem ungdommer. Signe holder også til i en enebolig, er en liten ungdomsavdeling med plass til tre, og Tilla en barneavdeling, også med plass til tre. Avdeling Tilla befinner seg i de opprinnelige bygningene på selve Brusetkollen. Når et barn eller en ungdom flytter inn på Brusetkollen får de to dedikerte særkontakter, som er tett på og har ansvaret for den daglige oppfølgingen. Trygghet, omsorg, forutsigbarhet og gode relasjoner er nøkkelord her.  Fra avdeling Satellitten organiseres fosterhjemmene, og på Sophie er fokuset lagt på ettervern av ungdommer som har flyttet fra Brusetkollen og fortsatt har behov for oppfølging.

Bildet viser et brunt stort hus

FOREBYGGENDE ARBEID

Like viktig som ettervern er de forebyggende tiltakene Brusetkollen byr på. Med lang erfaring, mange og gode samarbeidspartnere samt profesjonelle nettverk tilbyr Brusetkollen skreddersydde hjelpetiltak direkte inn i familier. Dette er noen av dem: Kartlegging, veiledning, miljøterapi, bistand med dialog i hjelpeapparatet, systemisk arbeid, tiltak mot skolevegring og traumebasert omsorg. Du kan lese mer om de ulike avdelingene og omsorgsbasene Brusetkollen har på deres hjemmesider https://brusetkollen.no/

 

DET GODE SAMARBEIDET

På spørsmål om hva tilbudene Brusetkollen har betyr for Bufetat svarer regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat Region øst:

Bufetat bistår kommuner med institusjonsplasser og fosterhjem, når kommunene har behov for botilbud til barn som ikke kan bo hjemme. Vi har et bredt spekter av institusjonstiltak i vårt tjenestetilbud til kommunene, og vi samarbeider med flere dyktige private aktører. OSF Brusetkollen er en av de som vi har samarbeidet lenge med, tidligere om både fosterhjem og institusjon, og nå etter lovendringer om institusjon. Brusetkollen har alltid levert stabilt og bra. Barn på Brusetkollen får trygg og god omsorg, og de får gode skole- og helsetjenester. Det samarbeidet vi har hatt over langt tid er av stor verdi, vi er blitt godt kjent og har bygget en god kommunikasjon. Nå har vi en avtaleform som skaper forutsigbarhet for begge parter, og vi samarbeider også om utvikling av tjenestetilbudet og utvikling av kompetanse.

Vi er glad for å ha slike robuste institusjonstilbud som Brusetkollen i vårt tjenestetilbud, og ser frem til fortsatt samarbeid om gode tjenester til barn og familier.