VÅRE TILBUD

På Brusetkollen har vi tett opp mot 100 års erfaring med å hjelpe barn, ungdom og deres familier i tråd med samfunnsutviklingen. Vi har alltid innrettet oss etter hva samfunnsoppdraget har krevd av oss, fra arbeid med tuberkulose- rammede barn fra storbyen tidlig på 1900-tallet til en nå å være en systemisk og traumeinformert institusjon blant de med lengst fartstid i bransjen. Med ny barnevernsreform og økt fokus på forebygging og helhetlig innsats ser Brusetkollen det som vårt ansvar å endre og utvide vårt tilbud som et bidrag til å sikre at vi ivaretar samfunnsmandatet til det beste for de barna og ungdommene vi til enhver tid er satt til å hjelpe.