Faglig påfyll

På Brusetkollen synes vi at faglig påfyll er viktig. Det er viktig for miljøterapeuten, lederen og fosterhjemmet. Vi får faglig påfyll på ulikt vis, blant annet gjennom fagdager, som vi har flere ganger i året. Vi ønsker å dele kunnskapen fra fagdagene, gjennom en artikkelserie i 2024. Artiklene finner du her.

Bildet viser Grete Lillian Moen er spesialrådgiver og gruppelærer i familieterapi.

VEILEDNING SOM VERNEUTSTYR

Grete Lillian Moen er spesialrådgiver og gruppelærer i familieterapi. Hun arbeider blant annet med veiledning ved RBUP – Regionsenter for barn og unges psykiske helse,

Les mer »