Signe – ungdomsavdeling

Avdelingsleder

Tiril Arnet

bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
bildet viser en stue med møbler
Signe ungdom stue
Signe ungdom stue
Signe ungdom stue
Signe ungdom stue
Signe ungdom stue
Signe ungdom stue
Signe ungdom stue
Signe ungdom stue
previous arrow
next arrow

Målgruppe

Avdelingen har fire institusjonsplasser for ungdom mellom 13-20 år, hvorav en plass er i treningshybel. Plasseringer hjemles i Barnevernloven §§ 3-2 og 5-1. Avdelingen er fleksibel i forhold til alder ved søskenplasseringer. Ved inntak tas det hensyn til beboergruppens sammensetning. Omsorg danner grunnlaget for arbeidet i avdelingen. Det tilbys familie og nettverksarbeid etter avtale med barneverntjenesten. Alle barna og ungdommene som bor på Signe skal ha et dagtilbud. For ungdom, som ikke går på sin bostedsskole, gis det undervisningstilbud på lokale skoler i Asker. Det tilbys tilpasset opplæring ved Holmen skole.  

Metode

Vi tilstreber å være et «hjem» for ungdommene i den perioden av livet hvor de har behov for å være på Signe. Med det menes at de skal være et godt sted å bo, med stabile, trygge voksenpersoner, faste kontaktpersoner og en liten gruppe ungdommer å forholde seg til. Vi lager individuelle planer rundt hver enkelt ungdom ut fra deres behov. Vi arbeider for at ungdommene aktivt skal medvirke i planene, og gir dem utstrakte muligheter til å påvirke egen hverdag. Personalet er trenet i samtaleteknikker som fremmer motivasjon og refleksjon hos ungdommen. For at den nødvendige omsorgen skal kunne ivaretas, er det samtidig nødvendig med forutsigbare rammer og rutiner, samt en strukturert hverdag. 

For å kvalifisere for å flytte inn i treningshybelen må ungdommen oppfylle visse generelle kriterier. Dette omfatter blant annet at de må ha en alder og modenhet som gjør at de kan mestre dette, at de har vist evne til å stå i et dagtilbud over tid og at de viser gode samarbeidsevner. I tillegg til de generelle kriteriene, utarbeides det en individuell avtale med den enkelte ungdom, i samarbeid med barneverntjenesten og ungdommens foresatte. Vi ønsker å gi ungdommene som bor hos oss mestringsopplevelser. Vi tilbyr aktiviteter, turer og følger opp deres egne fritidsinteresser. Vi lar dem prøve ut, bekrefte og utvikle egne ressurser gjennom aktiviteter og daglige gjøremål sammen med voksne. 

Målet for oppholdet ved avdeling Signe er at ungdommene skal ha etablert et velfungerende og støttende nettverk, samt mestre egen hverdag med tanke på arbeid/utdanning og en aktiv fritid. For de eldre ungdommene er målet at de skal kunne mestre en selvstendig bosituasjon etter endt opphold ved avdelingen. Kontakten med familie og nettverk ivaretas med klare besøksavtaler for at barna og ungdommene skal få oversikt over hverdagen, og for å vektlegge og sikre relasjonsarbeidet rundt den enkelte. 

Vi som jobber her

Alle som jobber hos oss er forskjellige, i alder, kjønn, utdanning og interesser. Men vi har alle en ting til felles; nemlig at vi liker ungdommer og at vi ønsker å hjelpe dem så de kan å få en bedre hverdag og klare seg selv. Når du flytter til oss får du to særkontakter som har særlig ansvar for å hjelpe deg og samarbeide med andre rundt deg slik at du skal få best mulig støtte inn i en selvstendig tilværelse.

Hva har vi hos

  • Eget rom (store rom)
  • Bad som du deler med annen ungdom  
  • Wifi og kabelnett
  • Gode muligheter for å ha venner på besøk

Nærområdet

Avdelingen ligger i nærheten av Vakås togstasjon. Fra Asker går det ofte tog til både Oslo og Drammen, samtidig som Asker bussentral har en rekke avganger til andre steder. Toget til Oslo tar 20 minutter. I Asker er det mange butikker, cafeer, samt et kjøpesenter. Kulturhuset ligger ved torget, og har et bibliotek, stor moderne kino med flere saler, og det arrangeres en rekke konserter.

Asker har mye natur, og har flere strender og badeplasser. I området finner du flere gode fiskemuligheter, alpinanlegg, skøytebaner, idrettsanlegg og flere svømmehaller. For den som er glad i å holde seg i form byr Asker på flere store og små treningssentre.

Avdelingen ligger 10 minutter med bil, (20 minutter med buss) fra Sandvika sentrum. Sandvika storsenter har alt man trenger; rikelig med cafeer, restauranter og shoppingtilbud. Sandvika storsenter er et av Norges største kjøpesenter, med 192 butikker og spisesteder.

Våre avdelinger

Se flere av våre avdelinger