Hybeltrening / Ettervern

For mange ungdommer er overgangen til å klare seg helt selv på egen hybel litt for stor, og det kan være godt å ha noen voksne å ty til når det er ting man lurer på eller ting som blir vanskelig. Ungdom som får ettervern / hybeltrening har hatt tiltak fra barneverntjenesten tidligere. Kanskje har de bodd i fosterhjem eller på institusjon og trenger en litt myk start på en tilværelse som selvstendige voksne. Da kan Brusetkollens avdeling Sophie være god å ha! På avdeling Sophie jobber det nemlig voksne som er trygge og erfarne og som har jobbet med ungdom over mange år. Det er fokus på gode møter med ungdommene, på å bygge tillitt og å skape gode samarbeidsrelasjoner. Ungdommene kan få hjelp til det de selv ønsker, og barneverntjenesten får en trygghet i å vite at ungdommen har voksne de kan kontakte ved behov.

SÅ HVORDAN SER DETTE UT?

Ungdommene bor i egen hybel som leies ordinært på leiemarkedet.  De kan få hjelp til å finne egnet hybel, eller de har allerede funnet en hybel ved oppstart. Barneverntjenesten søker om bistand fra Brusetkollen, og ungdommen får oppfølging fra voksne ut fra en avtale som lages på forhånd. Hjelpen kan være praktisk som hjelp til innkjøp, lage budsjett, matlaging etc, eller det kan handle mer om at man har noen å snakke med om smått og stort i hverdagen.

Vi er løsningsorienterte og har fokus på ungdommenes egen medvirkning i sitt liv – ditt liv, du leder vei!

Har du noen spørsmål til Brusetkollen?

Ta kontakt med oss i dag

Om du skal bo hos oss,  er foresatt eller pårørende eller om du har noen spørsmål om Brusetkollen sitt virke – ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe vi kan svare på.