På Haugboveien er det plass til syv ungdommer i alderen 13-19 år. Dette kan være både gutter og jenter.

På Solstadlia er det plass til seks ungdommer i alderen 13-19 år. Dette kan være både gutter og jenter.

På Otto er det plass til seks ungdommer i alderen 13-19 år. Dette kan være både gutter og jenter.

På avdeling Tilla er det plass til tre barn i alderen 6-12 år. Dette kan være både gutter og jenter.

På avdeling Signe er det plass til tre ungdommer i alderen 13-19 år. Dette kan være både gutter og jenter. 

Å flytte på institusjon