Haugboveien – ungdomsavdeling

Avdelingsleder

Terje Kvarme

Haugbo stue
Haugbo sov
Haugbo gang
Haugbo TV-stue
Haugbo TV-stue
Haugbo spisestue
Haugbo kjøkken
Haugbo kjøkken
Haugbo soverom
Haugbo TV-stue
Haugbo uteplass
Haugbo – huset
previous arrow
next arrow

Om avdelingen

Avdelingen er lokalisert i en enebolig i et etablert bomiljø med gangavstand til Asker.
Under oppholdet får ungdommene hjelp i forhold til skole og oppfølging av fritidsaktiviteter. For ungdom som ikke går på sin bostedsskole gis det undervisningstilbud på lokale skoler i Asker. Det tilbys tilpasset opplæring ved Holmen skole.

Målgruppe

Avdelingen har plass til fire ungdommer i alderen 13- 19 år. Ungdommene plasseres etter Lov om barneverntjenester § 3-2, §§ 4-1 og 4-2 eller § 5-1. Etter oppholdet på avdelingen flytter ungdommene tilbake til familien med eller uten videre bistand fra barneverntjenesten, i fosterhjem, hybel eller til annen institusjon.

Personalet

Avdelingen disponerer 15 årsverk.

Metode

Med utgangspunkt i barneverntjenestens tiltaksplan og institusjonens handlingsplan tilrettelegges det for et individuelt tilpasset omsorgstilbud for den enkelte ungdom. Ungdommene skal oppleve trygge og forutsigbare voksne som er tilstede for den enkelte. Ved innflytting får ungdommene to særkontakter som har hovedansvaret for den enkelte ungdommen under hele oppholdet. Avdelingen skal ha en klar og oversiktlig struktur. Alle ungdommene skal ha et dagtilbud, enten skole eller jobb. Ungdommene skal oppleve mestring gjennom sosial trening og faste og/ eller sporadiske aktiviteter. Avdelingen samarbeider med foreldre gjennom telefonsamtaler og ansvarsgruppearbeid. Særkontaktene har faste samtaler med foreldre / foresatte en gang i uken, eller oftere ved behov. Avdelingen vektlegger også et tett samarbeid med barneverntjenesten. Avdelingen har også tilgang til treningshybel for ungdommer som nærmer seg en selvstendig tilværelse.

Hovedmål for avdeling Haugboveien

1. Vi skal gi ungdommene et individuelt tilpasset omsorgstilbud.
2. Gi ungdommene positive mestringsopplevelser gjennom sosial trening og aktiviteter.
3. Alle ungdommer skal ha et dagtilbud.
4. Få til et godt samarbeid med familie og nettverk.
5. Skal ha et utviklende og trygt arbeidsmiljø.

Våre avdelinger

Se flere av våre avdelinger