Ledige Stillinger

BRUSETKOLLEN – VI TRENGER DEG!

På Brusetkollen har vi jobbet med å gjøre tilværelsen bedre for barn og unge i nesten 100 år. Eiet og drevet av Sanitetskvinnene tilbyr vi tiltak etter Lov om barneverntjenester til barn og unge på en nonprofitt basis. Det betyr at alt overskuddet går tilbake til virksomheten og til videreutvikling av denne – sånt blir det gode tiltak ut av!

Bli en del av en arbeidsplass der personalet er virksomhetens viktigste ressurs
Hos Brusetkollen blir din stemme hørt. Vi tror at de beste tjenestene til barna og ungdommene utvikles når de som står barna nærmest får en stor del av ansvaret for å drive fram arbeidet. Vi vet at for å tilby god hjelp til barn og unge må de ansatte ha det bra på jobb. Hos oss er det gode muligheter for fagutvikling, gjennom fast veiledning, tilbud om kurs, fagdager, støtte til etterutdanning og videreutdanning. Brusetkollen er en arbeidsgiver som er opptatt av å ivareta sine ansatte, og mange blir værende over lang tid. Arbeidstidsordninger og turnuser er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler, og det er fokus på viktigheten av forutsigbare og gode betingelser for de ansatte.

Barna først – hjelp oss å skape en bedre fremtid for barn og unge
Vi tar vårt ansvar for å bygge en bedre tilværelse for barn og unge på alvor. En av Brusetkollens viktigste verdier er Barnet først. For oss betyr det at der det må gjøres prioriteringer eller avveininger, eller der andres interesser kommer i konflikt med avtalte mål for våre barn og ungdommer så skal deres interesser ivaretas først. Hjelp oss med å gjøre en forskjell for barn og unge som har fått en tøff start, og bli med å bidra slik at fremtiden deres ser lys ut.

Ledige stillinger nå

Miljøterapeut

Hvilende nattevakter, helgestilling og tilkallingsvikarer 

På avdeling Otto trenger vi en miljøterapeut i 100% stilling i 6-12 måneder. Avdeling Otto gir et omsorgstilbud til seks ungdommer i alderen 13-20 år. 

Har du de rette kvalifikasjonene og passer inn i beskrivelse under, så hører vi gjerne fra deg. CV og attester sendes ved søknaden. 

Vi søker hvilende nattevakter i ulike stillingsprosenter, samt en helgevakt. Det er ønskelig at tilsatte i mindre stillinger har en interesse av å påta seg ekstra arbeid ved sykdom og ferieavvikling. Dette for å minimere antall ulike voksne i hjemmet til ungdommene. Brusetkollen søker også tilkallingsvikarer.

Merk søknaden med hvilken stilling du søker. Legg ved cv og attester når du søker.

Avdelingsleder – vikariat med mulighet for forlengelse

Liker du mennesker og å ha et stort ansvar – ja, da er kanskje du nettopp den vi søker!

OSF Brusetkollen er en not for profit institusjon som yter barneverntjenester. Dette gjennom tilrettelegging i fosterhjem, institusjonsplasser og hybel. Vår avdelingsleder på avdeling Otto skal ut i svangerskapspermisjon og vi søker hennes etterfølger.

Målgruppen ved avdelign Otoo er ungdommer i alderen 13 – 19 år som for en periode skal bo hos oss. Det er plass til seks ungdommer ved avdelingen.