Ledige Stillinger

BRUSETKOLLEN – VI TRENGER DEG!

På Brusetkollen har vi jobbet med å gjøre tilværelsen bedre for barn og unge i nesten 100 år. Eiet og drevet av Sanitetskvinnene tilbyr vi tiltak etter Lov om barneverntjenester til barn og unge på en nonprofitt basis. Det betyr at alt overskuddet går tilbake til virksomheten og til videreutvikling av denne – sånt blir det gode tiltak ut av!

Bli en del av en arbeidsplass der personalet er virksomhetens viktigste ressurs
Hos Brusetkollen blir din stemme hørt. Vi tror at de beste tjenestene til barna og ungdommene utvikles når de som står barna nærmest får en stor del av ansvaret for å drive fram arbeidet. Vi vet at for å tilby god hjelp til barn og unge må de ansatte ha det bra på jobb. Hos oss er det gode muligheter for fagutvikling, gjennom fast veiledning, tilbud om kurs, fagdager, støtte til etterutdanning og videreutdanning. Brusetkollen er en arbeidsgiver som er opptatt av å ivareta sine ansatte, og mange blir værende over lang tid. Arbeidstidsordninger og turnuser er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler, og det er fokus på viktigheten av forutsigbare og gode betingelser for de ansatte.

Barna først – hjelp oss å skape en bedre fremtid for barn og unge
Vi tar vårt ansvar for å bygge en bedre tilværelse for barn og unge på alvor. En av Brusetkollens viktigste verdier er Barnet først. For oss betyr det at der det må gjøres prioriteringer eller avveininger, eller der andres interesser kommer i konflikt med avtalte mål for våre barn og ungdommer så skal deres interesser ivaretas først. Hjelp oss med å gjøre en forskjell for barn og unge som har fått en tøff start, og bli med å bidra slik at fremtiden deres ser lys ut.

Er du utdannet sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog, så les videre!

Om stillingen

Vi har fire ledige heltidsstillinger – tre faste stillinger og et svangerskapsvikariat med mulighet for forlengelse. To av stillingene er på vår barneavdeling og to på en av  ungdomsavdelingene. Stillingene innebærer turnus med arbeid dag og kveld, samt helgearbeid.  

Vi ser etter deg som er engasjert og omtenksom, samt at du er sterk og stabil i det som til tider kan være en psykisk og fysisk krevende stilling. Har du de rette kvalifikasjonene og passer inn i denne beskrivelsen, så hører vi gjerne fra deg.

På Brusetkollen har vi jobbet med å gjøre tilværelsen bedre for barn og unge i over 100 år. Eiet og drevet av Sanitetskvinnene tilbyr vi tiltak etter Lov om barneverntjenester til barn og unge på en nonprofitt basis. Det betyr at alt overskuddet går tilbake til virksomheten og til videreutvikling av denne – sånt blir det gode tiltak ut av!

Hos Brusetkollen blir din stemme hørt. Vi tror at de beste tjenestene til barna og ungdommene utvikles når de som står barna nærmest får en stor del av ansvaret for å drive frem arbeidet. Vi vet at for å tilby god hjelp til barn og unge må de ansatte ha det bra på jobb. Hos oss er det gode muligheter for fagutvikling, gjennom fast veiledning, tilbud om kurs, fagdager og støtte til etterutdanning og videreutdanning.

CV, vitnemål og arbeidsbekreftelser/attester legges ved søknaden. 

Miljøterapeuter søkes til tre våken nattevakt-stillinger

Om stillingen

På Brusetkollen har vi jobbet med å gjøre tilværelsen bedre for barn og unge i over 100 år. Eiet og drevet av Sanitetskvinnene tilbyr vi tiltak etter Lov om barneverntjenester til barn og unge på en nonprofitt basis. Det betyr at alt overskuddet går tilbake til virksomheten og til videreutvikling av denne – sånt blir det gode tiltak ut av! 
Hos Brusetkollen blir din stemme hørt. Vi tror at de beste tjenestene til barna og ungdommene utvikles når de som står barna nærmest får en stor del av ansvaret for å drive fram arbeidet. Vi vet at for å tilby god hjelp til barn og unge må de ansatte ha det bra på jobb. Hos oss er det gode muligheter for fagutvikling, gjennom fast veiledning, tilbud om kurs, fagdager, støtte til etterutdanning og videreutdanning. 
Vi ser etter deg som er engasjert og omtenksom, samt at du er sterk og stabil i det som til tider kan være en psykisk og fysisk krevende stilling. Har du de rette kvalifikasjonene og passer inn i beskrivelsen, så hører vi gjerne fra deg. 
Vi har tre ledige våken nattevakt stillinger – to faste stillinger i 50% stillingsbrøk,  og en fast stilling i 22,54% (hver 4. helg) stillingsbrøk. Alle stillingene er på våre ungdomsavdelinger. Beboerne er plassert i henhold til Lov om barneverntjenester §§ 3-2 og 5-1.

CV, vitnemål og arbeidsbekreftelser/attester legges ved søknaden. 

Miljøterapeuter søkes til faste deltidsstillinger

Om stillingen

På Brusetkollen har vi jobbet med å gjøre tilværelsen bedre for barn og unge i over 100 år. Eiet og drevet av Sanitetskvinnene tilbyr vi tiltak etter Lov om barneverntjenester til barn og unge på en nonprofitt basis. Det betyr at alt overskuddet går tilbake til virksomheten og til videreutvikling av denne – sånt blir det gode tiltak ut av! 
Hos Brusetkollen blir din stemme hørt. Vi tror at de beste tjenestene til barna og ungdommene utvikles når de som står barna nærmest får en stor del av ansvaret for å drive fram arbeidet. Vi vet at for å tilby god hjelp til barn og unge må de ansatte ha det bra på jobb. Hos oss er det gode muligheter for fagutvikling, gjennom fast veiledning, tilbud om kurs, fagdager, støtte til etterutdanning og videreutdanning. 
Vi ser etter deg som er engasjert og omtenksom, samt at du er sterk og stabil i det som til tider kan være en psykisk og fysisk krevende stilling. Har du de rette kvalifikasjonene og passer inn i beskrivelsen, så hører vi gjerne fra deg. 
Vi har tre ledige faste deltidsstillinger med stillingsbrøk 16,20%, 18% og 24%.  Alle stillingene er på våre ungdomsavdelinger. Beboerne er plassert i henhold til Lov om barneverntjenester §§ 3-2 og 5-1.

CV, vitnemål og arbeidsbekreftelser/attester legges ved søknaden.