Administrasjon og ledelse

hovedhuset på brusetkollen hvor administrasjonen holder til

Informasjon om Brusetkollen

OSF Brusetkollen har et styre valgt av Oslo Sanitetsforening. Det velges fire personer eksternt, samt to representanter fra de ansatte. Styret har egen instruks godkjent av Oslo Sanitetsforening. Eiendommen forvaltes av et eget eiendomsselskap i Oslo Sanitetsforening. Alt ytre vedlikehold ligger til eiendomsselskapet. Brusetkollen har en egen driftsleder som har ansvar for forvaltning av bygningsmassen i samarbeid med eiendomsselskapet.

Administrasjon

Styret for Oslo Sanitetsforening Brusetkollen

Åshild Egerdal, Styreleder
Marianne Sætrang Lunde, Nestleder
Bente Jerkø, Styremedlem
Elisabeth Backe-Hansen, Styremedlem
Live Harstad, Styremedlem
Lisbeth Eskedal, Styremedlem
Sanam Henriksen Rognes, Styremedlem

Ledelse og administrasjon på Brusetkollen

Elin Flatebø, Institusjonssjef
Tine Sveen, assisterende institusjonssjef

Stabsfunksjoner

Rita Blidorf, Økonomiansvarlig
Tor-Erik Tennfjord,  Driftsleder
Maria Forman, Administrasjonsleder
Pål Iversen, IT ansvarlig
Monica Mollum, Kokk/kontormedarbeider

Ellen-Christine Bølstad, Lønnsansvarlig