Brukermedvirkning

DIN STEMME ER VIKTIG FOR OSS

Brusetkollen har som oppgave å gi det enkelte barn og den enkelte ungdom best mulig omsorg. Du har rett til å påvirke egen omsorgssituasjon på barnevernsinstitusjonen, og vi gjør det vi kan for å legge til rette for det. Du får to særkontakter som har ansvar for å følge deg opp tett. Vi tror det gjør at det mest mulig stabilt, og sikrer at du har noen som holder oversikten på det som handler om deg. Særkontaktene dine setter av egen tid til deg hver uke der du for eksempel kan ta opp ting du ikke er fornøyd med på avdelingen.

UKENTLIG MØTE MELLOM BARNA/ UNGDOMMENE OG DE VOKSNE

En gang i uka har avdelingen møte der vi vil at alle ungdommer og de voksne som er på vakt skal være med. Ofte blir det servert noe godt på disse møtene, og vi ønsker å få snakket sammen om hvordan ungdommer og voksne har det på avdelingen. Det høres kanskje kjedelig ut med sånne møter, men da får du muligheten til å ønske deg noen aktiviteter, si ifra hva du syns om ting eller for eksempel komme med forslag til utstyr eller opplevelser du syns kunne gjort tida på institusjonen bedre.

ANSVARSGRUPPEMØTE – ZZZ

Veldig mange ungdommer syns møter er kjempekjedelige, og ønsker egentlig ikke å være med. Dette vet de voksne som jobber på Brusetkollen. Derfor gjør vi det vi kan for at møtene skal bli gode for deg! Du får alltid vite på forhånd hva vi skal si på møtet, og du får alltid ordet først hvis du vil ha det. Vi kan servere noe som du liker å spise, og vi avtaler på forhånd hvor lenge møtet skal vare. I møtene kan du få sagt noe om hva som er viktig for deg, og hvilke endringer du ønsker for ditt liv.

BARNE – OG UNGDOMSKONFERANSE

Hvert år arrangerer vi en barne – og ungdomskonferanse på Brusetkollen. Da blir noen av barna og ungdommene invitert med på en konferanse der de blir spurt om hvordan de syns det er å bo på Brusetkollen. Dette så vi kan gi et enda bedre tilbud i framtida. Konferansen legges alltid en helg på en fin og stor konferansehytte. Hytta har gjerne jaccuzzi, kanskje treningsrom og disse helgene er ofte veldig fine og lærerike.

 

SYNS DU VI GJØR EN DÅRLIG JOBB FOR DEG – KLAG DA VEL!

Hvis du ikke er fornøyd med jobben vi gjør på avdelingen for å ta vare på deg så kan du klage til Statsforvalteren. Det er de som følger med på at vi gjør som vi skal. Vi hjelper deg gjerne med en klage, men om du syns det er rart å få hjelp av oss (som er de du skal klage på) så kan du ringe dem på tlf 2200 36 30 eller 48 13 83 73  (kl. 08.00 – 15.45). Du kan også sende dem en sms og be dem ringe deg.