HJERTET PÅ BRUSETKOLLEN

bildet viser en blid dame med briller

Maria Forman er administrasjonsleder på Brusetkollen, og arbeider i staben. Hun er blant annet ansvarlig for såkalte on-off boarding prosesser, som på godt norsk handler om å ta seg av nyansatte og de som velger å slutte i jobben sin. Maria har vært her siden 2017.

– Hva innebærer din stilling Maria?

– I tilknytning til prosessene med å ta meg av de som kommer og de som går, jobber jeg også med annonsering av stillinger. Jeg utformer kontrakter, beregner lønn, setter opp stillingstilbud og er med på enkelte intervjuer. Alle de nyansatte kommer innom meg i forhold til systemopplæring, tilgang til personal – og HMS håndbok, samt litt praktisk og generell info om det å jobbe her. Det er jo en spesiell arbeidsplass med mange hensyn å ta. Min oppgave er å sørge for at folk har de verktøyene de trenger for at de skal få gjort jobben sin.

Jeg jobber ganske bredt med lederstøtte og personalrelaterte spørsmål, og er superbruker på enkelte systemer som betyr en del IT support i hverdagen. Kort sagt litt av alt av stort og smått som rører seg på institusjonen.

DEN VIKTIGE STARTEN

– Jeg jobbet mest med administrasjon i begynnelsen, men har nå fått friere tøyler til å jobbe med andre ting, som for eksempel å utvikle HR-funksjonen videre.

Hun har nylig tatt initiativ til oppstartsamtaler for nyansatte. Samtalen foregår etter man har vært tre måneder i jobb.

– Starten er så viktig! Jeg ønsket å få i gang et tiltak hvor jeg får tak i folk før de har vært her for lenge. Det er forebyggende, og en fin måte å unngå at ting blir liggende å gnage hvis det er noe. Jeg har akkurat begynt å intervjue de første, og fått gode tilbakemeldinger så langt. Jeg gjør også sluttintervjuer ved oppsigelse.

LAV TERSKEL

Maria mener det er fint å ha ett menneske man i all hovedsak kan forholde seg til rundt det praktiske i et ansettelsesforhold som nyansatt:

– I starten slipper man da å lure på hvor man skal gå. Det daglige miljøarbeidet og avdelingsrelaterte oppgaver tar jo avdelingslederne seg av. Jeg er ikke direkte involvert i barna og ungdommene slik som miljøpersonalet er, og får derfor en mer nøytral posisjon. Da blir det litt uformelt, og terskelen lavere for å ta opp ting eller si fra om det er noe man savner eller som ikke fungerer som det skal.

På enhver arbeidsplass kan man være uenige eller ha små og store utfordringer, og når problemer oppstår skal det være lett å ta kontakt. Det er viktig å kjenne på at man kan gå gjennom utfordringer uten at det behøver å ødelegge arbeidsforholdet.

Maria forteller videre at hun føler et ansvar for å opprettholde god kontakt med avdelingene.

– Under pandemien var det liten eller ingen mulighet til å møtes fysisk. Så nå prøver vi å bygge opp de gode relasjonene igjen. At folk skal stikke innom oss i hovedbygningen her administrasjonen holder til og slå av en prat. At alle som jobber her skal føle at de er en del av noe mer enn den avdelingen de jobber på.

Maria opplevde selv en god start da hun ble ansatt:

– Jeg kom fra det private næringsliv, hadde hatt flere stillinger der jeg jobbet med regnskap og kundesupport. Det var fint å komme til et sted hvor det ikke er profitt som avgjør hvor bra dagen din har gått. Jeg er generelt opptatt av folk, og nysgjerrig på hvordan vi fungerer, og da er det fint å få jobbe med mennesker. Brusetkollen var et veldig godt sted å komme til. Jeg føler at det er mitt andre hjem.

– Ingen utfordringer?

 – Joda. Alle steder går det jo opp og ned. Ting må følges opp. Man kan ikke bare hvile i at det går bra. Jeg må favne mye over et veldig bredt spekter. Alle må gjøre litt av alt, og det kan bli litt vel mange ting til tider. Men så faller det etter hvert på plass, og så blir det lettere å delegere når vi er flere som jobber i sammen. Folk tror at jeg vet alt, men det stemmer jo ikke. Det jeg ikke vet prøver jeg å finne ut av, eller jeg sender folk videre når det er andre som kan svare bedre.

Plassen for hovedhuset på Brusetkollen

MENNESKENE ER ESSENSEN

– Det gledeligste med å ha Brusetkollen som arbeidsplass da?

– Det gledeligste er de mange engasjerte menneskene som jobber her! Alle er dedikerte og proffe, uavhengig av bakgrunn og hvilken jobb de har. Det er inspirerende. Her i administrasjonen har vi veldig stor frihet i hvordan vi utfører arbeidet vårt. Jeg opplever at vår institusjonsleder har stor tiltro til at vi gjør det vi skal, og vi blir sett. Jeg tar beslutninger og får lov å forme arbeidshverdagen min selv. Bygningene og omgivelsene bidrar også til trivsel. Å være på et så vakkert sted. Det sitter mye i veggene her. Jeg føler at alle vil deg vel. Jeg har jobbet en del steder, men mener man skal lete lenge for å finne et miljø tilsvarende det man finner her.

DEN GODE GRUNNVERDIEN

– Hva er det som gjør Brusetkollen så unik?

Det er grunnverdien som ligger her: Barna først! Alt annet kommer i andre rekke. Og det er veldig bra. Institusjonslederen vår fronter Brusetkollen utad i det offentlige; i diverse råd og samlinger. Elin representerer oss på strålende vis, og holder godt fast på grunnverdiene og tradisjonene her. Det forplanter seg. Jeg opplever at alle som jobber her er åpne og imøtekommende, det er litt unorsk egentlig. Lederne er også svært samkjørte i sine holdninger. Mange har jobbet her i lang tid og har gode rutiner og mye verdifull erfaring. Det er et sted man blir glad i og får et personlig forhold til.

LATTER OG ISBADING

– Hva gjør du når du har en dårlig dag?

– Jeg har begynt å isbade, og det har jeg gjort hver helg siden julaften. Det har gjort noe med stressmestring og gledesopplevelsene mine. Ellers er jeg er avhengig av å ha ting organisert. Systemer som er på plass hjelper meg. Og vi har heldigvis ikke åpent kontorlandskap, det hjelper at det går an å stenge døren iblant og samle seg litt. Jeg trenger det. Men døra er stort sett åpen hos alle. Det hender jeg også går en liten tur i de nydelige omgivelsene vi har. Det er god terapi.

Også ler vi jo masse her! Det er stor takhøyde, mye humor og lite pretensiøsitet. Man kan le av seg selv, og dele det man opplever med andre, avrunder Maria.