SLIK SKAPES EN GOD ARBEIDSKULTUR

bilset viser smilende dame ansatt på brusetkollen

Stina Ghatso er barnevernspedagog og kom fersk og nyutdannet til Brusetkollen for 21 år siden. Hun har ikke funnet noen gyldig grunn for å skifte arbeidsplass siden den gangen.

– Jeg startet som ekstravakt, men det gikk ikke lenge før jeg ble tilbudt en fast stilling her. Ivaretakelsen av den ansatte på Brusetkollen er veldig god, og det fantastiske arbeidsmiljøet skal ha mye av skylda for at jeg har blitt værende her. De ansatte føler seg sett og verdsatt i forhold til den jobben de gjør, og betydningen av den. I tillegg har vi en god ledelse, og stor påvirkningskraft.

 

DEN TRYGGE RAMMEN

Stina forteller at det er mange ting som bør være på plass for å skape en god arbeidskultur:

Arbeidsmiljøet er et stort tema som vi har oppe til diskusjon jevnlig. På Brusetkollen kommer alltid barna i første rekke, men samtidig må vi huske på at de ansatte er den viktigste ressursen vi har.

I bunnen ligger det en felles grunnstruktur med faste rutiner. En organisering der alle vet hvilken rolle de har uavhengig av type stilling. Dette skaper trygghet og forutsigbarhet, og det er viktig for at alle skal ha det bra. Du kommer på jobb, og vet hva som er forventet av deg. Man blir tryggere i rollen sin på denne måten, og det er lettere å takle de uforutsigbare og krevende tingene, som ofte skjer her.

Kommunikasjon er også helt essensielt. Det å ha en ærlig og åpen kommunikasjon er kjempeviktig! Vi snakker direkte til hverandre, og går ikke bak ryggen på noen. Barna her er jo ekstra sensitive, og har ofte ganske tung håndbagasje med seg. De er vare, og de merker med en gang om det er noen konflikter blant de ansatte, og de merker også når det er godt og funker bra.

Vi har og masse humor. Det er avgjørende å bringe inn humor og tulle og tøyse litt og skape god stemning oppe i dette som ofte er tunge alvorlige saker og mennesker med dype traumer. Vi må anerkjenne hverandre. Vi jobber med sårbare ungdommer, og det er viktig med tilbakemeldinger – både ris og ros, konstruktiv kritikk for å utvikle seg videre.

 

SUVERENE SAMMEN

Stine hyller også ledelsen:

Vi har en meget god ledergruppe. Ledelsen må ha tillit til de ansatte, og hvordan skaper man det? Det er viktig for meg å kjenne de ansatte ganske godt for å vite hvor skoen trykker i og med at vi selv er verktøyet vi bruker daglig.  At alle kjenner godt til hverandres styrker og svakheter.

Vi er et lag som skal få til noe sammen og må spille hverandre gode med våre sterke sider og støtte hverandre der vi kanskje ikke er like sterke. Men alle er gode på noe. Og alle har et ansvar og må bidra inn i det å lage et godt arbeidsmiljø. Vi kaller det medarbeiderskap. Det er så viktig – man kan ikke bare skylde på ledelsen.  Som ansatt har du et like stort ansvar som alle de andre.

Brusetkollen er dyktige på å bruke de ressursene som finnes. Stine begynte som ekstravakt og er nå konstituert avdelingsleder på Solstadlia.

– Interne opprykk kan være en fordel, da man over flere år har opparbeidet seg mye erfaring og også har med seg mye av kulturen på stedet. Men vi har naturligvis også behov for nye medarbeidere, som kan se ting litt mer utenfra og kanskje har andre innfallsvinkler enn de som har vært her i flere tiår.

Det er et stort ansvar å være leder, men jeg har de andre dyktige lederne som gode støttespillere og føler meg aldri alene.

 

SATSER PÅ DE ANSATTE

Det er stort fokus på faglig utvikling på Brusetkollen:

–  De fleste ønsker å utvikle seg, vi har fire fagdager gjennom året, og oppfølging av psykolog mm. De ansatte setter stor pris på det, og det bidrar også til et godt arbeidsmiljø. Fast en gang i uka, før personalmøtet, er «Trygghet og sikkerhet», der forebygging av sikkerheten er i front. Det gjør deg tryggere som miljøterapeut.
Her står du ikke stille, men utvikler deg stadig videre. Det gir en følelse av at du er viktig som ansatt, og at vi ønsker å satse på den ansatte. Dette bidrar til at man trives på jobb tror jeg.

Engasjement er viktig. Miljøterapeutene har et stort ansvar. De drifter sakene sine selv, og holder i alt fra referater og møter til nettverk og skole og hjem, samtaler med lærere og foreldre og fosterforeldre.  Særkontaktene har stor påvirkningskraft, de kjenner barnet best og lager miljøstrategiene og skriver handlingsplaner i samarbeid med barnet/ungdommen. Det gir en følelse av at jeg er viktig for å skape en endring for dette barnet, det fører til et eierskap i positiv forstand.

– Vi er en del som har vært her i mange år, og jeg tror det handler mye om at man kjenner at man er med på å skape en forskjell for de ungdommene du har ansvaret for. Dette gjør også sitt til at ditt engasjement holder over tid. Du som person og særkontakt er viktig for dette barnet. Det tror jeg har mye å si.

 

VÅG Å FEILE

– Vi er et lag med forskjellige personligheter som spiller på hverandre. Vi må hente fram de sterke sidene og samtidig våge å stå for de svakere sidene, tørre å be om støtte og råd, og ikke være redd for å blottlegge seg selv.

Læringen ligger i samhandlingen med de andre. Det er lurt å være ydmyk, og ikke være så redd for å feile.  Vi er løsningsorienterte. Vi drøfter mye, må ha respekt for hverandre, og mot til å prøve ut nye løsninger hvis det viser seg at noe ikke fungerer så godt. Alle er enige om neste trekk før vi går videre.

På Solstadlia er vi syv faste miljøarbeidere pluss assisterende og leder. Vi er med andre ord ikke så mange, og vi blir godt kjent da alle går i turnus. Det er vanskelig å skjule noe her! Men det er gøy! Man bruker hele seg hele tiden. Ler og griner sammen, blir frustrerte og irriterte til tider i alt dette som vi deler. Det kan være tøft. Igjen er kommunikasjon en gylden nøkkel. Blikket må være ganske stort for sine medarbeidere.

 

EN DEL AV NOE STØRRE

Det er en helhetlig tankegang som gjennomsyrer Brusetkollen.

– Vi er fleksible, og bistår der vi kan. Vi bruker de ressursene vi har på best mulig måte og forsøker å bevare det så godt vi kan når noe blir ustabilt, og generelt i det daglige. Vi er jo en del av et stort system, der endringer kan komme som vi må forholde oss til. Da er det viktig at de ansatte får god nok informasjon. Men har du lagfølelsen i bunnen skal det godt gjøres å rokke ved den.

I løpet av året arrangerer Brusetkollen to store sosiale eventer for sine ansatte: En Vinterfest og en Sommerfest, med fagdager først. I tillegg arrangeres avdelingsvise seminarer.

– Tilhørigheten og anerkjennelsen av arbeidet mitt gjør at jeg føler meg som en del av noe større! At verdien av det vi alle gjør blir sett og satt pris på. Det er derfor jeg har blitt her i alle disse årene, avslutter Stina.