Tips om bruk av internet

Internett åpner dørene dine til resten av verden – både på godt og vondt. Sjansene for å støte borti noe skummelt eller dumt er små, men når du bruker Internett, enter du leser spennende sider eller kommuniserer med andre, bør du huske noen helt enkle sikkerhetsregler.

Tips om barn og mobil:

 • Lær barna at de alltid skal spørre om lov før de deler bilder, filmer eller informasjon om andre.
 • Lag klare regler for nedlastning av apper og spill, og bruk av penger i spill.
 • Snakk med barnet om hva som er greit og ikke greit å si på nett når de chatter i spill og sosiale medier – eller kommenterer andres bilder, filmer og statusoppdateringer. 
 • Bevisstgjør barnet på ikke å opprette én-til-én kontakt på chat med folk de kun kjenner fra nett og spill.
 • Gjør klare avtaler om skjermtid og hvilke tidspunkt mobilen skal være slått av. Sørg for skjermfrie måltider, og skjermpause anbefales fra cirka en time før man skal sove.
 • Gjør det tydelig for barnet at de kan komme til deg og snakke om alt, også hvis de opplever noe ubehagelig eller vanskelig.

Kripos: Slik ruster du barna mot overgrep på nett

 • Lær barna å være trygge på nett. Den beste måten å bekjempe grooming (barnelokking) på er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot.
 • Lær barna å si ifra. Barna må vite at de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.
 • Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenester dine barn får bruke.
 • Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er.
 • Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger til andre enn personer de kjenner.
 • Ikke del bilder eller video med fremmede.
 • Ikke følg med fremmede. Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for «møter» som skjer på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester.
 • Tips politiet. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. Tips på tips.politiet.no, selv om det ikke virker så alvorlig. En groomer prøver seg ikke bare på ett barn.

Det sosiale Internett

Chat og sosiale medier

Sosiale medier som chattjenester, bloggeverktøy og nettsamfunn er gode eksempler på hvordan du kan bruke Internett til å kommunisere med andre.

Chat
Det finnes flere typer chattjenester, både nettbaserte og programmer som du installerer på datamaskinen. Det er mange som bruker programmer som eksempelvis Microsoft Live Messenger (MSN).

I chatprogrammer du installerer på datamaskinen kan du selv legge til kontaktinformasjon for personer du vil ha kontakt med. Andre kan også legge deg til sine kontaktlister. Som regel må begge parter godkjenne kontakten. På denne måten kan du kontrollere hvem som får kontakte deg i chatprogrammet.

Det finnes også nettbaserte chattjenester. Her foregår chatten direkte i nettleseren. Gjennom slike kan hvem som helst kontakte deg, og du har ikke kontroll på samme måte.

Nettsamfunn
Facebook.com er en av de mest utbredte tjenestene i denne sjangeren. I Facebook er det mest vanlig å oppgi sitt ekte navn, og du kan stille inn systemet slik at ikke hvem som helst får tilgang til din informasjon.

LinkedIn.com er et annet nettsamfunn, hvor nettverks- og kontaktbygging i jobbsammenheng er i fokus.

Det finnes også en rekke norske nettsamfunn. Eksempler på dette er Nettby.noSOL AliasBiip.no og Dagbladet Blink.

Trygghet i sosiale medier
Kjennetegnet for de fleste nettsamfunn er at brukerne av det kan operere bak et kallenavn, og ikke oppgi sitt ekte navn.

Du bør være svært kritisk til hvem du har kontakt med i chat og nettsamfunn.

Avslutt kontakten om du opplever ubehag ved bruk av chat og sosiale medier.

Muligheten for å varsle politiet om uønsket innhold, atferd eller hendelser på Internett er bare et tastetrykk unna.

Bruk Politiets «Rød Knapp» om du opplever noe som kan bryte med norsk lovgivning.

Sider om trygg internettbruk

Barn og nett

Hva er rett om bilder på nett?

 

Hvor restriktive bør foreldre være med å legge ut bilder av egne barn? Det er vel forskjell på å legge ut bilder av andre, med og uten navn?

Les mer »  

 

 

Varsle misbruk (grooming) i MSN

 

Varslingstjeneste i Windows Live Messenger. Tjenesten er laget i samarbeid med Kripos og kan benyttes til å rapportere og tipse om misbruk på internett direkte til politiet.

Les mer »  

 

BarneVakten gir deg råd om hvordan du kan lære barnet ditt sunn kritisk net

 

Skoleelever bruker i stadig større grad internett i undervisningssammenheng og til leksehjelp.

Les mer » 

Personvern og cookies

Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon på besøkende til denne nettsidene. Ved å bruke nettsiden godtar du dette.

Ansvar

Brusetkollen, ved eier, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger fra disse nettsidene. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsvarsling på epost. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Databehandler er Moava AS og det er inngått en egen avtale som spesifiserer hvilken informasjon partene har tilgang til for registrerte brukere på nettsiden. Data lagres kun innenfor EU/EØS i land som har implementert EU sitt personverndirektiv (GDPR).

Cookies / Informasjonskapsler

Det benyttes informasjonskapsler for optimalisering av tjenesten. Disse kan ikke identifisere besøkende. Ved bruk av våre nettsidene aksepterer du at informasjonskapsler brukes.

Følgende informasjonskapsler benyttes:

• PHPSESSID
Denne kapselen brukes for at vår publiseringsløsning skal fungere. Innholdet i kapselen er bare en tilfeldig generert rekke med bokstaver og tall og inneholder ingen informasjon. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

• _ga, _gat, _gid og _utm*
Disse settes av Google Analytics. Verktøyet gir oss informasjon om blant annet hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider som er mest besøkt, hvor lenge besøket varer, hvilke nettlesere som brukes og hvilke nettstedet de besøkende kommer fra. Ingen av opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner.

Epost-adresser

Din epost-adresse blir benyttet til nyhetsvarsling hvis det er åpnet for dette og du har meldt deg på listen. Alle nyhetsvarsler sendt på epost inneholder to lenker: En for å endre valg og gi innsyn i opplysningene som er lagret (epost-adresse og hvilke sider det er valgt å abonnere på), og en lenke som sletter deg fra listene umiddelbart.
Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ifølge lov.

Eksterne lenker

Lenker på nettsidene kan sende deg videre til andre nettsteder. Vi gjør oppmerksom på at disse nettstedene kan ha andre regler for personvern enn det som er oppgitt her.

Har du spørsmål eller henvendelser vedrørende innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan du ta kontakt med oss.
Kontaktinformasjon finner du på gjerne på forsiden.

Personvernerklæring for Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS

Behandlingsansvarlig

Institusjonssjef Elin Flatebø er på vegne av Oslo Sanitetsforening Brusetkollen behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre ansatte:

 • Navn
 • Adresse
 • Tlf. nummer
 • Statsborgerskap
 • Fødselsnummer
 • Kontonummer
 • E-post
 • Pårørendeinfo
 • Cv m/attester
 • Politiattest
 • Helseattest (fosterhjem)

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre oppdragsgivere:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Tlf. nummer

 

 


Vi lagrer følgende personopplysninger om våre beboere:

 • Navn
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • E-post
 • Journal
 • Pårørendeinfo
 • Skole/dagtilbud
 • Fastlege
 • Helse
 • Rapporter knyttet til beboers opphold

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre studenter:

 • Navn
 • Adresse
 • nummer
 • E-post
 • Fravær

Formål med behandlingen

Ansatte:

 • Oppfylle arbeidsavtale
 • Oppfylle rettslige forpliktelser som arbeidsgiver

Oppdragsgiver:

 • Oppfylle avtale om kjøp

Beboere:

 • Gi tilrettelagt omsorg i henhold til plassering etter Lov om barneverntjenester på institusjon, i fosterhjem eller ved oppfølging av ungdom på hybel.

Grunnlaget for behandlingen
Oppfyllelse av avtale (art. 6 (b)

 • Oppfyllelse rettslig forpliktelse (art 6 c jf. Aml.)

Innhenting av personopplysninger

De personopplysninger bedriften henter inn oppgis av de ansatte selv, og i fra oppdragsgivere.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  Utlevering av informasjon knyttet til den ansatte utleveres til NAV, skattemyndigheter, politiet og fastlege.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter oppdragsavtalen utleveres nødvendige opplysninger til oppdragsgiver.  

I forhold til utlevering av personopplysninger knyttet til våre beboere kreves særskilt tillatelse fra beboer sin barneverntjeneste. Informasjon kan da utleveres til:

 • Fullmektig
 • Beboer
 • Tidligere beboer etter krav om innsyn

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger knyttet til beboer slettes ihht. Vår rutine nr. 004 (sletterutiner):

Utflytting beboer:

 • Varsle It-drift om utflytting – frist utflyttingsuke.
 • Gjennomgang av data for å kartlegge hva som skal slettes iht. Lov om personvern. Underrette Institusjonssjef
 • Slette den tidligere beboers personopplysninger fra de operative datasystemer.
 • Beboers hovedmappe (papirutgave) oversendes Enhet for inntak Tønsberg.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Opphør av arbeidsforhold:

 • Varsle It-drift om utflytting – frist en uke.
 • Gjennomgang av data for å kartlegge hva som skal slettes iht. Lov om personvern. Underrette Institusjonssjef
 • Slette den ansattes personopplysninger fra de operative datasystemer.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Personvernombud: Maria Forman, tlf. 940 03 255

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Dette inkluderer også:

 • Tilgangskontroll
 • Passordbeskyttelse
 • Fysisk sikring av dokumentasjon (låste arkivskap kun tilgjengelig for leder og miljøterapeuter)

Data lagres på egne servere og i fysisk innelåst mappe. For data som behandles av andre enn Brusetkollen er det inngått databehandleravtale.

Følgende avtaler er pr. 25.62018 inngått:

 • PC Systemsenteret (PCSS)
 • Visma
 • HK data
 • Bufdir

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Institusjonssjef Elin Flatebø, e-post: elin.flatebo@brusetkollen.no

Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS

Otto Valstads vei 70

PB 422

1373 ASKER