RO, RO, RO DIN BÅT OVER KATTEGAT

portett av mann med briller

Godhavn er en institusjon for barn og unge med tilpasningsvanskeligheter. Den ligger vakkert til mellom havet og skogen i Tisvildeleje i Nordsjælland i Danmark, og har mange fellestrekk med Brusetkollen. Det kommer godt frem på institusjonens hjemmeside, som presenterer stedet slik:

«Behandlingspædagogikken på Godhavn tager udgangspunkt i, at ethvert barn har ret til at blive behandlet omsorgsfuldt og individuelt, ud fra en særlig tilrettelagt og målrettet behandlingstænkning, der tager højde for barnets historie og følelsesmæssige samt kognitive forudsætninger for at indgå i kontakt og relation med sin omverden».

 

 LANGVARIG SAMARBEID OG GJENSIDIG INSPIRASJON

 I forbindelse med et nordisk seminar i Oslo for over ti år siden, der representanter for danske institusjoner og styret for ideelle organisasjoner deltok, var det lagt inn et studiebesøk på Brusetkollen. Her startet samarbeidet. Institusjonssjef ved Godhavn Søren Skjødt forteller:

– Vi må helt tilbake til 2009, da vi besøkte Brusetkollen for første gang via våre respektive organisasjoner, og møtte daværende institusjonssjef Kristian Bredby. Vi fikk en presentasjon av Brusetkollen, og fant hurtig ut at vi hadde en masse ting til felles. Begge er gamle institusjoner med en lang historie. Vi har samme målgruppe med meget utsatte og behandlingskrevende barn. Vi oppdaget mange paralleller og felles problemstillinger. Det ble tydelig for oss at i de overordnede verdier var vi meget enige, vi hadde samme syn på mange ting og sammenfallende utfordringer. Alt dette gjorde at vi ble gjensidig inspirert, og det ble hurtig skapt en god relasjon. Jeg vil gjerne fremheve Brusetkollens metoder i arbeidet med fosterfamilier som gjorde et spesielt sterkt inntrykk.

Besøket på Brusetkollen gav mersmak. Skjødt ønsket å komme tilbake med flere kolleger fra Godhavn, og kontaktet Brusetkollen for en ny visitt. Og flere besøk har det blitt:

– Vi på Godhavn ønsket å viderebringe Brusetkollens metoder og arbeid, og har vært på flere besøk med faglige representanter, med politiske representanter fra kommunene, medlemmer av det danske Folketinget, og sist men ikke minst medlemmer av de faglige organisasjoner. Så vi har vært på Brusetkollen rett mange ganger, og også hatt gleden av at de har vært på besøk hos oss.

 

KLARE FELLESTREKK OG HØYT FAGLIG NIVÅ

Vi har så mange klare fellestrekk, og begge institusjoner har et høyt faglig nivå. Godhavn har nytt godt av den faglige kvalitet som Brusetkollen har, fortsetter han.

– Det aller mest inspirerende for oss har vært måten de har organisert arbeidet med fosterfamilier på. Dette er på mange vis et forsømt område i Danmark som ikke har utviklet seg i samme grad som i Norge. For at vi skal kunne få til noe liknende hos oss, må det et paradigmeskifte til. I Danmark er det stor mangel på pleiefamilier, og i tillegg foreldede  måter å styre dette arbeidet på økonomisk. Nettopp derfor har vi tatt med beslutningstakere opp til Brusetkollen, for å vise hvordan det kan gjøres! Under Brusetkollens vinger har man gjort det på en helt annen måte med sine utviklingsbaser, og de medarbeidere som har barna hjemme hos seg understøttes økonomisk.

 

KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP

– Vi må ta et oppgjør med måten å betrakte en fosterfamilie på, hele dette området bør revideres. I Danmark har man fortsatt den oppfatning at det er en emosjonell sak, nærmest som et kall. Barna kommer ut i forskjellige alminnelige familier, uten den nødvendige kompetanse og / eller faglige oppbacking som vi mener er helt nødvendig. Vi savner et nettverk som kan støtte fosterforeldrene og utfordre dem rent faglig slik at man ikke står alene. På Brusetkollen har man hele nettverket i ryggen.

– Det er ikke nok å ville noe. Man må også kunne noe. Vår målgruppe er svært krevende, det er barn med tilknytningsforstyrrelser og heftig relasjonsproblematikk. Vi skal sikre at barna er i den rette kontekst i forhold til deres behov. På Brusetkollen har både fosterforeldre og barn noen man daglig er i kontakt med når det skrur seg til. Det har man ikke i Danmark, foreløpig. Har jeg ett ønske for Danmark, så er det å implementere akkurat denne modellen!

En annen ting som bekymrer Skjødt er at man i Danmark underkjenner barnas biologiske opphav. Han utdyper:

– Man forholder seg ikke aktivt til biologiske foreldre. Barna som kommer til oss har jo uansett de foreldre man har. Det kan man ikke gjøre om på. Å være aktiv og legge til rette for samvær med biologiske foreldre, foresatte og andre slektninger synes jeg Brusetkollen gjør på en svært god måte.

I forhold til vårt samarbeid, har dette vært presis det vi har forsøkt på alle nivåer: På nasjonalt politisk nivå, kommunalt og fagpolitisk nivå. Det er ikke siste gang at vi banker på døren til Brusetkollen og spør om å få komme igjen dit.

 

IS TIL FROKOST

– Jeg vil gjerne avrunde med en historie vi hørte første gang vi møtte Kristian Bredby, som gjorde veldig inntrykk på meg og jeg synes illustrerer godt hvordan de arbeider der oppe. Han fortalte om en av de oppgavene Brusetkollen har i forhold til at de tar inn barn som har ulike utfordringer i sitt skole- eller hjemmemiljø. Barna kommer på et tre til fire ukers opphold, og man skal finne ut hvor skoen trykker. «Da er det viktig å skape et frirom», sa Kristian. «Man skal bare være søte med dem, overøse dem med kjærlighet, og hva er et tegn på kjærlighet for mange barn? Jo, det er iskrem. Så de får is til frokost, og det blir med en gang mye lettere å løse vår oppgave, som er å finne ut hva som ikke fungerer, om det er læreren, venner, skolen, eller hjemmet, slik at vi får en mulighet til å justere dette».

– Det er i Danmark en kjempestor faglig respekt for Brusetkollen. Og det er nødvendig for Danmark å fortsatt få lov til å besøke Brusetkollen, avslutter Godhavns forstander Søren Skjødt.