Sophie- ettervern

Avdelingsleder

Tine E. Sveen

Avdeling Sophie

Vi som jobber på Sophie er trygge voksne, med god faglig kompetanse og lang erfaring.
Vi er løsningsorienterte med fokus på brukermedvirkning og har som virkemiddel felles arenaer hvor ungdom kan treffes.

Avdeling Sophie har fokus på:

-mestring i hverdagen
-skole/dagtilbud
-økonomistyring
-sosial trening
-sosialt nettverk
-psykisk/ fysisk helse

 Hybeltrening/ ettervern

Avdeling Sophie hjelper ungdom å etablere seg i hybel. Vi gir individuell tilrettelagt  oppfølging og er opptatt av å bygge relasjoner. For ungdommer flest vil det å flytte for seg selv være en krevende overgang med opp og nedturer. Vi ønsker at ungdom jobber med sin egen utvikling gjennom veiledning og praktisk oppfølging.

Våre avdelinger

Se flere av våre avdelinger