VIRKE – ORGANISASJONEN SOM IVARETAR BÅDE ANSATTE OG ARBEIDSGIVERE

bildet viser Elin hos Brusetkollen

Brusetkollen er medlem av Virke, en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon som arbeider for alle typer virksomheter i Norge. Daglig leder ved Brusetkollen Elin Flatebø, forteller her litt om viktigheten og verdien av dette medlemskapet.

GODE RAMMER GIR RYDDIGHET

– Vi har to tydelige verdier her hos oss, og de er «barnet først», og «de ansatte er den viktigste ressursen».  For vår del er det viktig å tilhøre en arbeidsgiverorganisasjon som har et tydelig arbeidsgiverperspektiv, samtidig som de har fokus på de ansatte. Vi har både en hovedavtale og en tariffavtale knyttet til Virke, og den gir rammene både for hvordan vi skal forholde oss til de tillitsvalgte og ansatte, og rettigheter og plikter den ansatte har. Det bidrar til gode rammer og ryddige arbeidsforhold både for arbeidstakere og på arbeidsgiversiden.

I dagens samfunn er det viktig at arbeidsvilkårene for de ansatte både er tydelige og gode og at det er rammer både for hva de skal ha av oppfølging, hva tariffen styrer, og at vi for eksempel skal ha en pensjonsordning med livsvarig utbetaling.

I et landskap der en del virksomheter innen barnevernet har brukt innleide ansatte, så tenker jeg at det er viktig å fronte det fagforeningene har kjempet for i alle år: ryddige arbeidsforhold og samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Derfor er det et gode for alle parter at vi er medlemmer i Virke og har denne ordningen.

 

VIRKE FRONTER VÅR SEKTOR

Vi ser at det er mange goder for ansatte som i utgangspunktet er regulert gjennom arbeidsmiljøloven, for eksempel pappapermisjon, men gjennom vår tariffavtale i Virke får fedrene også lønn i pappapermen. En annen stor fordel med Virke er at de har en egen seksjon som jobber med politisk påvirkning opp mot direktorater for vår sektor, både barnevernsektoren og for de ideelle organisasjonene.

 

VIKTIGHETEN AV Å IVARETA DE SOM SKAL IVARETA

Vi har alltid barnet i sentrum, og for å kunne ha det fokuset må vi sørge for å muliggjøre at våre ansatte får gjort en god jobb. Medlemskapet i Virke bidrar til at vi kan tilrettelegge for det. Arbeidsforhold er en sentral faktor på alle arbeidsplasser, og et eksempel på hvordan medlemskapet i Virke styrker dette, er blant annet dette med fast ansettelse. I vår bransje er det ekstra viktig å ha trygge rammer fordi du skal skape en stabil omsorgssituasjon for barnet. Da må de ansatte bruke kreftene sine på barnet, og ikke på uryddige arbeidsforhold. For oss er det viktig å ha fokus på arbeidsforhold i form av et rammeverk som regulerer dette. Vi begynner alltid med barnet først, det er derfor vi er der. Og får å greie det må vi ta best mulig vare på personalet, som er den viktigste ressursen vi har.