SAMARBEID OVER LANDEGRENSENE

bildet viser en gruppemennesker fra Godhavn og Brusetkollen

I begynnelsen av juni kom lederen av Godhavn barne- og ungdomshjem med alle sine ansatte på besøk til Brusetkollen. Godhavn ligger på Nordsjælland, men tross den fysiske avstanden har begge institusjonene svært mye til felles. De to har samarbeidet i en årrekke, i minst ti år ifølge institusjonsleder Elin Flatebø.

FAGDAG MED FOREDRAG OG GRUPPEARBEID

– Vi hadde en helt fantastisk bra dag sammen her på Brusetkollen, forteller hun.

– Institusjonslederen på Godhavn, Søren Skjødt, har jo vært på besøk her mange ganger før, både med politikere og også andre tilknyttet dette arbeidet fra Danmark. Men denne gangen tok han med alle sine ansatte, 87 i tallet, på oppfordring fra styret ved Godhavn, som er opptatt av utvikling og samarbeid med andre institusjoner.

Vi hadde, sammen med dem, lagt opp en felles fagdag. Vi satt opp telt på fotballbanen der vi møttes til et felles velkommen, med påfølgende foredrag av en av våre fagkonsulenter. Temaet var trygghet og sikkerhet, på bakgrunn av et ønske Godhavn hadde. Temaet hadde en faglig tilnærming til både det å forebygge og det å håndtere/navigere i forhold til utagerende vold, med et mål om at alle tiltak skal være til beste for barna og de ansatte.

Bildet viser Elin hos Brusetkollen som holder foredrag

Å HENGE MED LIKESINNEDE

Deltakerne var delt inn i syv grupper. Det var en gruppe for ledere, en for skole, en for administrasjon osv. I gruppene var det så mulig å sparre med dem som har liknende oppgaver. Våre miljøterapeuter som for eksempel jobber med de yngste barna møtte Godhavns miljøterapeuter som jobber med samme aldersgruppe. Jeg selv hadde blant annet omvisning med administrasjonsgruppen, som favnet alt fra de som jobber med lønnskjøring til driftsledere. I gruppene kunne man således utveksle erfaringer på samme eller liknende arbeidsområder. Gjestene var imponert over selve bygningen også. Det er jo et gammelt ærverdig hus med lange tradisjoner.

Værgudene hadde denne helgen velsignet Askerlandet med usedvanlig nydelig vær, med høye sommertemperaturer og en gyllen sol fra skyfri himmel. I lunsjpausen var det tid for mingling eller en liten hvil i hengekøyene som var satt opp blant de mange trærne i hagen.

Målet for dagen var faglig påfyll gjennom foredragene, og deling av erfaring i gruppene.

Hver avdeling på Brusetkollen la frem noe først fra sin avdeling i ti minutter for å gi et overblikk. Dette var ikke styrt, slik at avdelingene sto fritt til å diskutere det de selv var opptatt av.

GJENVISITTER OG GJENSIDIG INSPIRASJON

– Den første og mest iøyenfallende erfaringen vi gjorde var at vi skulle hatt mye mer tid sammen! Det må vi ta med oss til neste gang. Timene gikk så altfor fort.

Men de besøkende fra Godhavn ga forløpende uttrykk for at de var veldig fornøyde. Og nå er Brusetkollen med alle sine ansatte invitert til en gjenvisitt og temadag på Godhavn. Det skal bli spennende. I fjor var vi på Godhavn med hele ledergruppen, og vi besøkte også andre institusjoner i Danmark. I det videre arbeidet nå skal våre husansvarlige møte tilsvarende yrkesgruppe på Godhavn. Det skjer til høsten.

I Danmark er det langt flere på institusjon enn i Norge. Der er det cirka 3000 mot 900 på landsbasis her hjemme. Det er mange likheter mellom våre to institusjoner, men også ulikheter. På Godhavn er flere ting mer sentralisert, mens vi har det mer desentralisert. Likevel har vi så mye til felles når det gjelder tankegang og filosofi. Vi er litt som to søskeninstitusjoner.

Fokuset denne gangen var både å bli gjensidig inspirert på tvers av landegrenser, og å dele erfaringer på tvers av landegrenser. Slik oppstår nye ideer, og man blir inspirert av det hele, fra det faglige til å se på den fysiske utformingen av institusjonene, samt alt imellom der.

OM VEGGER KUNNE TALE

– Og du da, Søren? Hva sitter dere igjen med etter besøket på Brusetkollen?

– Altså: Brusetkollens omgivelser er helt fantastiske, og det historiske vi har felles ved å være en gammel institusjon som er over 100 år! Det er noe i veggene der, som alle taler om efter møtet: den særlige ånd som preger stedet, og et særskilt engasjement og en helt særlig varme. Også er det dette med å ha et verdifellesskap, på tross av avstand og nasjonalitet. Selve vårt fundament er jo identisk: At vi arbeider for en bedre tilværelse for de aller mest utsatte barna. Besøket på Brusetkollen etterlot oss med en stolthet av å få komme på besøk, en stor faglig respekt, og et felles engasjement.

Det var en stor glede for meg å få vise alle mine kolleger dette. Godhavn har en bestyrelse som finner det viktig å kunne gå andre veier, og bli inspireret til å gå nye veier. Vi har faktisk et større felleskap med Brusetkollen enn med mange institusjoner i Danmark.

STØDIG OG STABILT

En annen ting vi har felles er en stabil ledelse over såpass mange år. Den gjennomsnittlige ansettelsestid hos oss er 20 år. Det skaper et grunnlag som er stødig og stabilt, på tross av både samfunnsutvikling og politiske svingninger. Vi er det lange seige trekk som står for det grunnleggende fundament i hele barneomsorgen. Vi er begge faglig opptatt og Brusetkollen er faglig oppdatert på toppnivå, men vi har samme kulturgrunnlag sosialpedagogisk sett. Om man hele tiden skifter etter vindene som blæser, mister man dette. Vi blir kontinuerlig faglig oppdatert med ny viten som vi trekker inn i denne kulturen.

Men man må aldri glemme at vi har andre folks barn i vår varetekt. Hva er det for følelser folk blir etterlatt med etter et opphold her?

Under besøket var det stor inspirasjon å hente. Alle synes man hadde for liten tid, både faglig og relasjonelt. Jeg tror samtlige hadde et ønske om mer tid til å gå i dybden, inn i detaljene. Det var også genialt å møte sine respektive fagfeller. De som jobber med store barn møtte likesinnede, de som jobber med de små barna møtte tilsvarende kolleger.

Tingene fungerte utmerket – alt fra det faglige til matserveringen! Det var fantastisk at så mange møtte fra Brusetkollen til tross for at det var en helg. Og det var riktig fint at man i pausene kunne snakke sammen. Vi har mange muligheter for erfaringsutveksling. Mellom kjøkkenpersonale, pedagoger og andre. Så nå gleder vi oss til at Brusetkollen kommer hit ned til oss.

Og må jeg lige få tilføie at det også var en fornøyelse at oppleve Oslo, sent lørdag aften med det yrende folkeliv og masse feststemte mennesker ute i gatene, avrunder en tydelig fornøyd Godhavnbestyrer.