100 ÅR MED BARN PÅ BRUSETKOLLEN

Maria Løes

Brusetkollen har nylig etablert en barneavdeling. Maria Løes har jobbet på Brusetkollen i snart tyve år, og er avdelingsleder på Tilla, som den nye avdelingen heter. Avdelingen har en sammensatt personalgruppe, med bred kompetanse og erfaring i arbeid med barn.

Den nye avdelingen holder til i hovedhuset på Brusetkollen, med store uteområder fylt med klatrestativ, trampoline, blomster, plen og trær, en fotballbane, og bordtennisbord både ute og inne. Tilla har én til én bemanning, og to nattevakter.

ARVEN ETTER TILLA

– Avdelingen er oppkalt etter Tilla Valstad, vår Mater Familias, som sammen med sin ektemann Otto var initiativtakerne og drev Brusetkollen helt fra begynnelsen av 1900-tallet, i samarbeid med Oslo Sanitetsforening og Oslo kommune. Den gangen var Brusetkollen en type friluftsskole for barn fra hovedstadens østkant som trengte ekstra omsorg, forteller Maria.

Tilla har plass til tre barn i aldersgruppen 6 – 12 år, og tidsperspektivet for opphold her er seks til tolv måneder. Avdelingen er opprettet ut fra et ønske fra BUF-etat.

STABILITET OG TRYGGHET

Maria forteller videre at noen barn har nytte av en periode på institusjon, men hvorfor det?

– At barn bor på institusjon for en periode kan være vanskelig. De barna som kommer hit vil ha forskjellige livserfaringer og utfordringer. Her har vi muligheten til å kartlegge hvert barns ressurser og behov, slik at barneverntjenesten får et best mulig utgangspunkt for å vurdere videre hjelp for barnet og familien. Noen av barna vil flytte hjem til sin biologiske familie, andre til fosterhjem og enkelte til institusjoner hvor de kan bo til de blir voksne.

– Vi skal først og fremst sikre barna en stabil og trygg hverdag på Brusetkollen. Vi ønsker at barna skal møte rause omsorgspersoner hos oss og at de kan få gode relasjonserfaringer som de kan ta med seg videre i livet. Tilknytningen til oss ansatte er jo midlertidig i dette perspektivet. Fordi det er en liten avdeling, har vi muligheter for å balansere det å tilrettelegge individuelt, men også trene sosialt sammen med andre barn. Noen barn profitterer på å være i en gruppe, men andre kan oppleve det samme som utrygt. Det ligger muligheter og kraft i hver eneste hverdag.

ET GODT STOPPESTED

Det ligger ofte noe vondt foran eller i forbindelse med at barn skal bo her, både for barnas del men også for foreldrenes. Det er sårbart og skjørt. Vi må prøve å få til noe godt i dette sårbare. Dette er små mennesker tidlig i livet, og de er noens barn. På Brusetkollen er det stort fokus på samarbeid med barnas familie og de offentlige instansene som er involvert.

Vårt ønske er å skape best mulige rammer for barna ved denne avdelingen. Vi er et midlertidig stoppested på veien i deres liv. Vi ønsker at det stoppestedet skal være best mulig for hver enkelt. At de i voksen alder kan se tilbake og tenke at de på Brusetkollen møtte voksne som ønsket å hjelpe dem. Vi opplever fra tid til annen å møte mennesker som har bodd her i sin barndom. Noen med gode historier, andre med vonde, og slik vil det alltid være, tror jeg. Nå gleder vi oss til å komme ordentlig i gang. Vi er 99 år, og går inn vårt hundrede år med barn på Brusetkollen!