FAGDAG MED FUTT

bildet viser to damer og en mann i samtale

20.januar var det duket for Brusetkollens første fagdag i 2023. Alle ansatte var invitert, og de som ikke måtte holde fortet på jobb, var her, på Quality Hotel River Station i Drammen.

Temaet for dagen var Arbeidskultur på Brusetkollen med undertittelen Den stolte og robuste miljøterapeuten.

 

INSPIRASJON OG FAGLIG PÅFYLL

Fagkonsulent Torhild Staver Lagerqvist og Sanam Henriksen Rognes ledet forsamlingen gjennom en svært innholdsrik og inspirerende dag, med grundig teoretisk underbygging og tematiske gruppeoppgaver, dialoger og trialoger. Alt arbeidet ble lagt frem i plenum underveis. Traumebevisst arbeidskultur, psykologisk trygghet, refleksivitet i det daglige arbeidet, kjernesensitiviteter, å være emosjonelt tilgjengelig, krisehåndtering, det avgjørende teamarbeidet, ivaretakende arbeidskultur, sårbarhet som styrke, og humor var bare noen av temaene som ble berørt.

 

bildet viser to damer

 

KOMPLEKST OG SÅRBART

– Vi jobber i et ekstremt komplekst felt. Det er sårbart. Vi har traumatiserte barn og ungdom som behøver en emosjonelt tilgjengelig voksen de kan ha full tillit til, og være hundre prosent trygg på. I det komplekse finnes ikke ferdige løsninger, vi jobber hele tiden for å bli bedre på det vi gjør, sier Sanam.

– Vi som mennesker er helt avhengige av å være tilknyttet andre. Gode relasjoner er reparerende, helende og livsviktig. Dette med å tilhøre flokken er vesentlig, skyter Torhild inn. – Det komplekse kan ikke alltid dras ned til det enkle og lette med to streker under svaret. Men vi kan få til en god framvoksende praksis ved å jobbe godt faglig sammen og anerkjenne at vi ikke alltid har løsningen i forkant.

 

TEAMETS STYRKE – MER ENN HVERT ENKELT MEDLEM

Brusetkollen legges det stor vekt på teamarbeid. Hver og en skal føle seg verdsatt for den de er, og sammen blir teamet i beste fall noe mer enn teamets enkeltpersoner. Temaet for 2023 er Brusetkollens to kjerneverdier:

Barnet først – og Ansatte er den viktigste ressursen.

 At barnet er utgangspunktet og sentrum på institusjonen er det ingen tvil om. Slik har det vært i over 100 år. Det gjennomsyrer alt. Fra de store vyene risler det ned og inn i alle deler av arbeidet, helt ned til de daglige gjøremålene i en ofte krevende hverdag. At ansatte er den viktigste ressursen sier seg kanskje selv, men hva det betyr i praksis og hvor forskjellig det kan oppfattes gjør det til et tema som stadig kan bringes opp i lyset. Som i dag.

 

 

DET RAUSE ROMMET

I mentimeterinputen av hva som kjennetegner arbeidskulturen på Brusetkollen kom ting som: raushet, omsorg, humor, åpenhet, samhold, engasjement, tillit, empati, respekt og ærlighet, for å nevne noe. Og for en utenforstående ble det tydeligere og tydeligere etter hvert som dagen skred frem: Sammen skaper de ansatte et stort generøst rom med så mye varme og substans at det nesten er taktilt.

I gruppearbeidene kom det blant annet fram viktigheten av at du blir bedre kjent med dine kollegaer, av at ulike perspektiver utfyller hverandre, at man har noen å dele både gleder og frustrasjoner med, at ting kan tas opp uten at det blir kos med misnøye, at motivet for å ha en samtale er avgjørende: Hva vil jeg med dette? Hjelper jeg kollegaen min om jeg tar dette nå? Kan det kanskje vente?

Humor ble også nevnt flere ganger. Trond Viggo Torgersen skal en gang ha uttalt at han er livredd for mennesker uten humor. På Brusetkollen er det viktig å kunne le både av seg selv, situasjoner og opplevelser en har sammen med kollegaer og beboere. For å kunne være robust, må en tåle mye, og en kan ikke være selvhøytidelig og ta ting for personlig. Det er lite utskiftning i personalet på Brusetkollen. En glad medarbeider sier ikke opp.

 

 

 

JOBBEN EN DEL AV LIVET

– Da jeg var ferdig med utdanningen for 21 år siden, skulle vi være så «profesjonelle». Man skulle ha «den gode samtalen» og legge fra seg jobben når man dro hjem. Det fungerer ikke sånn. Som miljøterapeut bruker du deg selv som det viktigste verktøyet, og det å tenke at man ikke skal bli berørt eller ta med seg jobben hjem er en utopi. Jeg tror at jeg i møte med barn/ unge og deres foreldre først og fremst er meg selv, ikke «barnevernspedagogen» Sanam. Hva trenger de å vite om meg for at de skal kunne stole på meg?  Vanligvis litt mer enn hva jeg heter og hvor jeg jobber. Dette er ikke et arbeid du kan legge fra deg når du går hjem. Det er en jobb som tar, men som samtidig også gir deg masse. Viktig å huske på dette i perioder hvor man kanskje føler at den tar mer enn den gir. Vi skal vare lenge derfor er det viktig å finne en balanse her og være snill med seg selv. Det å ta jobben du skal gjøre seriøst men ikke være selvhøytidelig er noe som har hjulpet meg.

 

 

 

“WE DO NOT SEE THINGS AS THEY ARE, WE SEE THINGS AS WE ARE”

var et sitat fra The Talmud som kom opp i løpet av dagen.

– Så er det dette med å feile, fortsetter Sanam. – Vi er bare mennesker. Vi gjør feil. Det er et massivt mediepress i forhold til barnevern. Det skaper frykt. Og hva skjer når vi blir redde? Vi tar ikke gode beslutninger. Målet er ikke at vi aldri skal gjøre feil, men heller: Hva kan vi lære av når det går skikkelig til helvete?

Torhild opererer med prosenter: 70 – 30:

– 70 % av tiden bommer vi, men hvis vi treffer 30 % så er det bra. Og det er i reparasjonen etter feil at læring og god utvikling oppstår.

En uregulert voksen kan ikke roe et uregulert barn. Jo mere forberedt man er på en situasjon, desto tryggere er man i utgangspunktet. Mye handler om selvrefleksjon og å bli møtt og validert også når man gjør dårlige vurderinger. Å stole på at å gjøre sitt beste er godt nok.

Brusetkollen skal være en trygg base for barna og ungdommen. Som de kan dra ut fra. Så skal vi være den havnen de kan komme tilbake til, hvis de ønsker det, sier Torhild.

Tine arbeider med ettervern, og fremhever det å være en stabil voksenperson i en annens liv.

– Vi jobber relasjonelt hele veien, sier hun. – Det er jo ikke alltid en dans på roser, det er mange skjebner, og en del utfordringer, i grunnen 24/7. Men vi gjør det vi kan, for hele tiden å forbedre oss i det vi driver med. Å ikke bli berørt i dette arbeidet er en umulighet.

 

Dagens andre sitat kommer fra Friedrich Nietzsche/Victor Frankl:

«Når du vet hvorfor, kan du overleve et hvilket som helst hvordan».

 

bildet viser en gruppe på tre damer som sitter i forkant og to grupper lengre bak i rommet stående